شرکت کارتن پلاست تولید کننده انواع ورق های کارتن پلاست و محصولات تبدیلی . برای اطلاعات بیشتر و سفارش محصولات با شماره تلفن های7-33745145-044 و 33487470-044 و 33450873-044 یا شماره مویایل 09123623419 و 09143888688 ( حیدری ) تماس بگیرید . قیمت مناسب ، کیفیت ، دوام و ماندگاری بیشتر محصولات کارتن پلاست از جمله مهمترین خصوصیات محصولات این شرکت می باشد که آن را از سایر شرکت های ارائه کننده این محصول مجزاء می سازد http://www.varaghplast.ir 2019-07-21T13:13:15+01:00 text/html 2018-08-16T03:57:27+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری نمونه محصولات ایران کارتن پلاست http://www.varaghplast.ir/post/207 <div align="center"><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><img class="mfp-img" alt="محافظ نهال - ایران کارتن پلاست" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/farm1-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;"><br></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><br></b></font></b></font></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="02-irancartonplast" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/02-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="Roll27-irancartonplast-1-Recovered" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/07/Roll27-irancartonplast-1-Recovered.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="adv361-irancartonplast" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/adv361-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="satl12-irancartonplast" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/satl12-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="کارتن پلاست-استند" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/stand2-irancartonplast-1.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="استند کارتن پلاست-irancartonplast" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/3-1.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="زیره و رویه کولر و پشت یخچالی" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/Homeapp-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;" width="482" height="482"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="جعبه کارتن پلاست" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/07/Packging656-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="01-irancartonplast" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/01-irancartonplast-1.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>شماره تلفن بخش فروش : 09124633243 ( خانم اکبری ) </b></font></b></font><br></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><p align="center"><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>شماره تلفن بخش بازرگانی : 09143888688 <br><br></b></font></b></font>04433745145-6شماره تلفن <br><br></b></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>04433745147</b></font>شماره فکس <br><br>mail : info@irancartonplast.com<br><br>web : irancartonplast.com<br><br>09123623419</b></font></p></b></font><br></div> text/html 2018-07-14T09:47:25+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری نمونه محصولات کارتن پلاست ( استند کارتن پلاست ) http://www.varaghplast.ir/post/206 <div align="center"><img class="mfp-img" alt="ایران کارتن پلاست استند تبلیغاتی" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/07/adv27-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="ایران کارتن پلاست استند تبلیغاتی" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/07/adv21-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="استند کارتن پلاست-irancartonplast" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/3-1.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="jabe411-irancartonplast-1" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/07/jabe411-irancartonplast-1.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="استند کارتن پلاست-irancartonplast" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/8.png" style="max-height: 642px;"></div><div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><img class="mfp-img" alt="ایران کارتن پلاست استند تبلیغاتی" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/07/Packging45-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;"><br></b></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>شماره تلفن بخش فروش : 09124633243 ( خانم اکبری ) </b></font></b></font><br></div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><p align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>شماره تلفن بخش بازرگانی : 09143888688 <br><br></b></font></b></font>04433745145-6شماره تلفن <br><br></b></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>04433745147</b></font>شماره فکس <br><br>mail : info@irancartonplast.com<br><br>web : <a href="http://irancartonplast.com" target="" title="جعبه کارتن پلاست">irancartonplast.com</a><br><br>09123623419</b></font></p></b></font></div> text/html 2018-06-19T23:20:24+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری کارتن پلاست در صنعت ساختمان http://www.varaghplast.ir/post/198 <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">از جمله متدوال ترین موارد استفاده محصولات کارتن پلاست در صنعت ساختمان می توان به موارد زیر اشاره کرد : </span> </p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><a href="http://irancartonplast.com//">قالب بندی </a></span></strong> </p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><a href="http://irancartonplast.com//">پارتیشن بندی</a> </span></strong> </p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">کالورت گذاری ( درز انبساط ) </span> </p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> <a href="http://irancartonplast.com//"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سقف کاذب </span></strong></a> </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فونداسیون </span> </p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">حفاظ و حصار ساختمانی</span> </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;</span> </p> <p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">از مهمترین مزایای قالب بندی با پلاست شیت می توان موارد زیر را برشمرد :</span></strong> </p> <ol><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">کارتن پلاست هرگز به بتن نمی چسبد.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">کارتن پلاست <a href="http://irancartonplast.com//"><strong>ضد آب</strong> </a>، اسید و قلیا می باشد.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">رطوبت و شیره بتن را به خود جذب نمی کند لذا باعث بالارفتن استحکام بتن می گردد.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">کاهش زمان اجرای قالب بندی.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سهولت در بر چیدن قالبها .</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">پرت نزدیک به صفر در عملیات برچیدن قالب.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">قابلیت استفاده مکرر از کارتن پلاست.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">امکان اجرای همزمان ستون و تیر و <a href="http://irancartonplast.com//"><strong>صرفه جویی در مصالح</strong></a>.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">امکان اجرای <a href="http://irancartonplast.com//"><strong>سازه سبکتر</strong></a> و ایمن در برابر <a href="http://irancartonplast.com//"><strong>زلزله</strong></a>.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">صرفه جویی در مصرف بتن.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">کاهش نیروی کارگری به دلیل سبکی قالبها.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اجرای فرمهای منحنی و خاص به راحتی امکان پذیر می باشد.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بدست آوردن سطح خارجی صاف و صیقلی.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">انعطاف پذیری بالا و امکان برش به اشکال مختلف بوسیله کاتر.</span></li><li class="MsoNormal" style="margin-right: 36pt; margin-left: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">حفظ منابع طبیعی در نتیجه جایگزینی پلاست شیت با چوب</span></li></ol> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL"> <span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;</span> </p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;</span> </p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">همچنین کارتن پلاست </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black">به عنوان زیباترین و به صرفترین عابق و پوشش سقف و دیوار کاذب، سوله های صنعتی، گلخانه ای و سردخانه ای وبه دلیل مزیتهای بهداشتی و قابل شستشو بودن آن ( کارتن پلاست محصولی آنتی باکتریال است ) مورد استفاده قرار می گیرد</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black">.&nbsp;</span> </p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> <strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-weight: normal">از دیگر مصارف كارتن پلاست در صنعت ساختمان استفاده از ورقهای ضخیم آن ( 12 تا 14 میلیمتر) جهت قالب بندی بتن در انواع <a href="http://varaghplast.co"><strong>سازه ها</strong> </a>، ساختمانها و پلهای شهری و غیر شهری میباشد. از مزایای كارتن پلاست در قالب بندی میتوان به ارزان بودن، سبك بودن و استفاده چندباره از آن اشاره نمود</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-weight: normal">.</span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> <span>کارتن پلاست را می توان به جای بتن مگر نیز استفاده کرد . </span></span> </p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> &nbsp; </p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 10pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;</span> </p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> &nbsp; </p> <p>&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span></span></span> </p> <p>&nbsp; <img class="mfp-img" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/Building-irancartonplast6-2-1.png" alt="Building-irancartonplast6-2" style="max-height: 614px;" width="243" height="243" border="0"> <img class="mfp-img" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/Building-irancartonplast5-2-1.png" alt="Building-irancartonplast5-2" style="max-height: 614px;" width="243" height="243" border="0"> <img class="mfp-img" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/Building-irancartonplast4-2-1.png" alt="Building-irancartonplast4-2" style="max-height: 614px;" width="243" height="243" border="0"></p> <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>شماره تلفن بخش فروش : 09124633243 ( خانم اکبری ) <br></b></font><p align="center"><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>شماره تلفن بخش بازرگانی : 09143888688 <br><br></b></font></b></font>04433745145-6شماره تلفن <br><br></b></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>04433745147</b></font>شماره فکس <br><br>mail : info@irancartonplast.com<br><br>web : irancartonplast.com<br><br>09123623419</b></font></p></b></font><br></div> text/html 2018-04-12T03:58:31+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری نمونه محصولات کارتن پلاست http://www.varaghplast.ir/post/193 <div align="center"><img class="mfp-img" alt="Roll78-irancartonplast-1-Recovered" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/07/Roll78-irancartonplast-1-Recovered.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="جعبه کارتن پلاست" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/07/Packging76-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="جعبه کارتن پلاست" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/07/Packging25-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="جعبه کارتن پلاست" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/07/Packging656-irancartonplast.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="jabe11-irancartonplast-1" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/07/jabe11-irancartonplast-1.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="Packging14-irancartonplast-3" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/Packging14-irancartonplast-3-1.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="جعبه های صادراتی میوه ایران کارتن پلاست" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/Packging21-irancartonplast-Recovered.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="جعبه های صادراتی میوه ایران کارتن پلاست" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/Packging6-irancartonplast-Recovered.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="جعبه های صادراتی میوه ایران کارتن پلاست" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/Packging58-irancartonplast-Recovered.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="mfp-img" alt="Packging748-irancartonplast-Recovered" src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/Packging748-irancartonplast-Recovered.png" style="max-height: 642px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><hr><br>&nbsp;<font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>شماره تلفن بخش فروش : 09124633243 ( خانم اکبری ) <br></b></font><p align="center"><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>شماره تلفن بخش بازرگانی : 09143888688 <br><br></b></font></b></font>04433745145-6شماره تلفن <br><br></b></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>04433745147</b></font>شماره فکس <br><br>mail : info@irancartonplast.com<br><br>web : irancartonplast.com<br><br>09123623419</b></font></p><br></div> text/html 2017-12-31T09:16:06+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری رول کارتن پلاست جهت استفاده در گلخانه http://www.varaghplast.ir/post/196 <div align="center"><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><div align="center"> <img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6ahdFxJkF6AznnRanq1TlaW0FSpwflmA2YQUE-riBQWl2IU6xyA" width="308" height="268"><br><font size="2"><span class="TextBlack" id="DetailLabel"><font color="#3333ff"><b><span class="SearchText">کارتن</span> <span class="SearchText">پلاست</span> به صورت رول : </b></font><br><br></span></font> <div align="left"><div align="right"> <div align="justify"> <font size="2"><span class="TextBlack" id="DetailLabel">در ضخامت های 10 ~ 2&nbsp; میلی متر با گراماژ های متفاوت در عرض های&nbsp; </span><span class="TextBlack" id="DetailLabel"><span class="TextBlack" id="DetailLabel">( 213 - 210 - 200 - 180 - 105- 100 - 90 - 70 - 50&nbsp; ) سانتی متر و طول به دلخواه مشتری </span>در انواع رنگها با قابل چاپ و مقاوم در برابر نور <a href="http://irancartonplast.com" target="" title="">آفتاب </a>تولید می شود </span><span class="TextBlack" id="DetailLabel">که جهت پوشش سقف سوله های صنعتی ، بستر جهت کاشت انواع نهال ها و گل و گیاه مورد استفاده قرار می گیرد . ضمنا این محصول قابل شستشو بوده و در برابر پارگی و آتش سوزی </span><span class="TextBlack" id="DetailLabel"><a href="http://panelsandwich.ir" target="" title="">مقاوم </a></span><span class="TextBlack" id="DetailLabel">می باشد.&nbsp; </span></font><br> </div> <br> </div></div> <br><br><br><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> <hr><br><font color="#990000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#990000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شماره تلفن بخش فروش : 09124633243 ( خانم اکبری ) <br></b></font><p align="center"><br><font color="#990000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#990000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#990000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شماره تلفن بخش بازرگانی : 09143888688 <br><br></b></font></b></font>04433745145-6شماره تلفن <br><br></b></font><font color="#990000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#990000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>04433745147</b></font>شماره فکس <br><br>mail : info@irancartonplast.com<br><br>web : irancartonplast.com<br><br>09123623419</b></font></p></b></font> <img src="http://8pic.ir/images/8aqgqg56onlbfr3foufd.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"> </div> </div></div></div> text/html 2017-12-23T13:06:24+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری مصارف تولیدات کارتن پلاست در صنایع ساختمانی http://www.varaghplast.ir/post/203 <span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><p style="MARGIN: 5px 20px" align="justify"><font size="2" face="Tahoma"><font color="#3333FF"><strong>صنایع ساختمانی </strong></font><br><br></font></p></span> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="2" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیشرفت و توسعه روزافزون صنعت ساختمان و معماری کاربرد شیت پلاست (Sheet Plast) را در این صنعت حائز اهمیت نموده است به طوری که می توان به عنوان جایگزین قالبهای فلزی و چوبی به دفعات مکرر از این محصول استفاده کرد و باتوجه به اینکه کارتن پلاست عایق گرما، رطوبت و صوت می باشد به عنوان زیباترین و به صرفترین عابق و پوشش سقف و دیوار کاذب، سوله های صنعتی، گلخانه ای و سردخانه ای و ... مورد استفاده قرار می گیرد.</font>&nbsp; </div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font size="2" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br><br><br></div></span></span></span></span></span></span></span> <br><hr><div align="center"><br></div><div align="center">&nbsp;<img src="http://8pic.ir/images/8aqgqg56onlbfr3foufd.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div> text/html 2017-03-26T11:41:54+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری تولید و عرضه ورق و رول کارتن پلاست http://www.varaghplast.ir/post/201 <p align="center"><br></p><p align="justify"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://irancartonplast.com/wp-content/uploads/2017/05/irancartonplast.com-_58_.jpg" class="attachment-large size-large" alt="رول های کارتن پلاست در ابعاد و رنگ ها و ضخامت های مختلف" width="500" height="371">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></p><p align="justify"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ورق های کارتن پلاست با عرض 2000 میلی متر در ضخامت 2 تا 14 میلی متر و در رنگ های متنوع تولید می گردد. این ورق ها عمدتا در صنعت بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد و برای مصارف تبلیغاتی، صنعتی، ساختمانی و کشاورزی بسیار مناسب می باشد.</font></p><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این محصول مانند کارتن های مقوایی دایکات می شود و عملیات چاپ به روش سیلک اسکرین بر روی آن انجام می پذیرد. از دیگر ویژگی های کارتن پلاست ضریب مقاومت بالا در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی است.</font></p><p align="justify"><br></p><p align="center">&nbsp;<br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>شماره تلفن بخش فروش : 09143888688&nbsp; ( حیدری )<br><br></b></font></b></font>04433745145-6شماره تلفن <br><br></b></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>04433745147</b></font>شماره فکس <br><br>mail : info@irancartonplast.com<br><br>web : irancartonplast.com<br><br>09123623419</b></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-03-18T08:31:46+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری مصارف تولیدات ایران کارتن پلاست در مصارف اداری http://www.varaghplast.ir/post/200 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#333333"><strong>ویژگی های تابلوی نمایش پروژه علمی</strong></font> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#333333">هدف از ساخت تابلوی نمایش این است که خلاصه ای از کارتان را به شیوه ای چشمگیر با دیگران درمیان بگذارید . یک تابلو نمایش استاندارد دارای سه دیواره است و در حالت گشوده &nbsp;cm120&nbsp;طول و&nbsp;cm90&nbsp;ارتفاع دارد .</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#333333"><br></font> </p> <p dir="rtl" align="center"> <font color="#FF6600"><strong><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">طرح جابر بن حیان قابل اجرا در کارتن پلاست ها با رنگ متنوع&nbsp; <br></font></strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><br></p><p align="center"> <img src="http://s3.picofile.com/file/7574127418/20121204_124121.jpg" alt="" width="616" height="461"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>شماره تلفن بخش بازرگانی : 09143888688 ( حیدری )<br><br></b></font></b></font>04433745145-6شماره تلفن <br><br></b></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>04433745147</b></font>شماره فکس <br><br>mail : info@irancartonplast.com<br><br>web : irancartonplast.com<br><br>09123623419</b></font></p><p dir="rtl" align="center"> </p> text/html 2016-12-06T07:00:37+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری ضخامت و گرماژهای قابل تولید کارتن پلاست http://www.varaghplast.ir/post/72 <div align="center"><font size="3"><strong><font color="#3333ff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">« ضمنا" </font></font></strong><a style="font-weight: bold;" href="http://irancartonplast.com" target="" title="">گرماژ</a><font face="times new roman,times,serif"><strong><font color="#3333ff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">های تولیدی قابل تغییر می باشد »</font></font></strong></font></font></div><p></p><p align="center"><br><img src="http://cartonplastco.ir/images/image%20cartonplastco.ir/iran.jpg" alt="http://cartonplastco.ir/images/image%20cartonplastco.ir/iran.jpg" width="518" height="236"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>شماره تلفن بخش بازرگانی : 09143888688 ( حیدری )<br><br></b></font></b></font>04433745145-6شماره تلفن <br><br></b></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b>04433745147</b></font>شماره فکس <br><br>mail : info@irancartonplast.com<br><br>web : irancartonplast.com<br><br>09123623419</b></font></p> text/html 2016-12-04T10:56:38+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری کارتن پلاست در صنعت لوازم خانگی http://www.varaghplast.ir/post/172 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">از دیگر کاربردهای ورق های کارتن پلاست بسته بندی سقف و کفی کولرهای آبی، تلویزیون، اجاق گاز و نیز قابل استفاده درتولید یخچال های خانگی وصنعتی به عنوان <a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/95/atrty/1409893878/avrvy/322162//key/irancartonplast.com" target="_blank" title=""><b>محافظ </b></a>لوله های خنک کننده و فوم تزریق شده پشت یخچال می باشد تا موجب حفظ برودت وصرفه جویی درمصرف انرژی گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">استفاده از ورق های کارتن پلاست در صنعت لوازم خانگی ، باعث جلوگیری از نفوذ پذیری آب ، مقاومت در برابر ضربه و فشار و شرایط خاص آب و هوایی می شود .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">غیر قابل اشتعال بودن این محصول باعث استفاده از آن برای انبار کردن لوازم خانکی و محصولات دیگر برای زمان طولانی شده است . </span></p> <br><br><p style="margin: 5px 20px" align="center"> <img src="http://irancartonplast.com/picture/1%20_3_.jpg" alt="" width="552" height="239" align="middle"> </p><br><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><hr><br><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شماره تلفن بخش فروش : 09124633243 ( خانم اکبری ) <br></b></font><p align="center"><br><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شماره تلفن بخش بازرگانی : 09143888688 <br><br></b></font></b></font>04433745145-6شماره تلفن <br><br></b></font><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>04433745147</b></font>شماره فکس <br><br>mail : info@irancartonplast.com<br><br>web : irancartonplast.com<br><br>09123623419</b></font></p></b></font><font size="3">&nbsp;</font> <img src="http://8pic.ir/images/8aqgqg56onlbfr3foufd.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2016-11-19T09:36:30+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری موارد مصرف رول های کارتن پلاست http://www.varaghplast.ir/post/165 <p style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 150%">موارد مصرف رول های کارتن پلاست </span> </p> <p style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormalCxSpMiddle"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 150%">1-</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%"><span>&nbsp;</span><a href="http://varaghplast.co"><strong><span style="color: blue">پوشش سقف</span></strong></a> جهت گلخانه های موقت و خزینه ها</span> </p> <p style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormalCxSpMiddle"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 150%">2-</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%"><span>&nbsp;</span>بستر جهت پرورش انواع گل و صیفی جات </span> </p> <p style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormalCxSpLast"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 150%">3-</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%"><a href="http://varaghplast.co"><strong><span style="color: blue">محافظ انواع نهال</span></strong></a>درختان در برابر گزند حیوانات مهاجم </span> </p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoListParagraph"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 150%">&nbsp;</span> </p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoListParagraph"> &nbsp; <span style="font-size: 10pt; line-height: 150%"><img src="http://irancartonplast.com/picture/a5.jpg" alt="" width="275" height="364"></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%">&nbsp; <img src="http://irancartonplast.com/picture/a4.jpg" alt="" width="276" height="367"></span> </p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoListParagraph" align="center"> &nbsp;<img src="http://irancartonplast.com/picture/51129517451189329640.jpg" alt="" width="500" height="222" align="middle"> </p><p><br></p><p align="center"><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شماره تلفن بخش فنی : 09143480466 ( مهندس کیمیائی ) <br></b></font></p><div align="center"><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>04433487470 شماره تلفن<br><br>&nbsp;</b></font><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>04433487471 شماره فکس<br><br>&nbsp;</b></font><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>mail : info@irancartonplast.com</b></font><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br><br>web : irancartonplast.com<br><br>09143888688</b></font> <img src="http://8pic.ir/images/8aqgqg56onlbfr3foufd.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> </div> text/html 2016-11-14T10:26:49+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری مصارف تولیدات کارتن پلاست در بسته بندی محصولات کشاورزی http://www.varaghplast.ir/post/195 <font size="2"><p style="MARGIN: 5px 20px" align="right"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="#3333FF"><strong>کشاورزی</strong></font><br><br></font></font></p> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="2" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اهمیت کیفیت ارائه محصولات کشاورزی به گونه ای صحیح، بهداشتی و&nbsp;مطابق با استانداردهای روز دنیا کشاورزان و صادر کنندگان&nbsp;متفکر را وادار به استفاده از این نوع بسته بندی جهت ارائه محصولات کشاورزی به بازارهای جهانی نموده است؛&nbsp;که می توان&nbsp;به قابلیتهایی چون&nbsp;ضربه پذیری، غیر سمی، بدون بو و کم وزن بودن و استحکام فوق العاده و نیز تایید&nbsp;یه متعدد سازمانهای بهداشتی دنیا از جمله FDA (سازمان غذا و&nbsp;بهداشت آمریکا)&nbsp;اشاره کرد.</font></div> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 5px 20px" align="justify"><font size="2" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;خاطر نشان می سازد&nbsp;کارتن پلاست به عنوان&nbsp;بستر رویش&nbsp;گیاهان و محافظ نهال های گلخانه ای بهترین گزینه تولید کنندگان گل و گیاه در سراسر جهان می باشد.</font> </p> </font><div align="center"><font size="2"><p style="MARGIN: 5px 20px" align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="WIDTH: 197px; HEIGHT: 137px" title="bastebandi_mikonand" alt="bastebandi_mikonand" src="http://irancartonplast.com/picture/bastebandi_mikonand.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="WIDTH: 227px; HEIGHT: 133px" title="frouit" alt="frouit" src="http://irancartonplast.com/picture/frouit.jpg"></p></font></div><font size="2"><p style="MARGIN: 5px 20px" align="right"><br></p></font><font size="2"><p style="MARGIN: 5px 20px" align="right"><img src="http://irancartonplast.com/picture/51129517451189329640.jpg" alt="" width="500" height="222" align="middle"></p><p style="MARGIN: 5px 20px" align="right"><br></p><p style="MARGIN: 5px 20px" align="right"><img src="http://irancartonplast.com/picture/photo_2016-09-05_13-24-15.jpg" alt="http://irancartonplast.com" title="http://irancartonplast.com" width="628" height="333" align="middle"> &nbsp; </p></font><div align="center"><div align="center"><hr><br><br><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شماره تلفن بخش فروش : 09124633243 ( خانم اکبری ) <br></b></font><p align="center"><br><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شماره تلفن بخش بازرگانی : 09143888688 <br><br></b></font></b></font>04433745145-6شماره تلفن <br><br></b></font><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>04433745147</b></font>شماره فکس <br><br>mail : info@irancartonplast.com<br><br>web : irancartonplast.com<br><br>09123623419</b></font></p></b></font><br></b></font></div></div> text/html 2016-11-05T07:19:11+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری مصارف تولیدات کارتن پلاست در بسته بندی محصولات صنعتی و غذایی و آشامیدنی http://www.varaghplast.ir/post/169 <font size="2"> <p style="MARGIN: 5px 20px" align="justify"><font size="2" face="Tahoma"><font color="#3333FF"><b>بسته بندی </b></font><br><br></font></p> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="2" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویژگی های متنوع ورق های کارتن پلاست از جمله مقاومت کامل در برابر رطوبت، تغیرات دمایی،&nbsp; ضربه و نیز زیبایی منحصر به فرد ، کلیه صنایع تولیدی بالخص آنان را که صنعت بسته بندی را معرف محصولات خود می دانند، وادار نموده که از شیت پلاست جهت بسته بندی محصولات خود استفاده نمایند.</font></div> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="2" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شایان ذکر است نبودن هر گونه آلودگی شیمیایی و میکروبی در مواد تشکیل دهنده&nbsp; ورق پلاست، این محصول را بهترین گزینه جهت بسته بندی مواد غذایی منجله </font><a style="font-weight: bold;" href="http://irancartonplast.com" target="" title="">قارچ</a><font size="2" face="Tahoma">، انواع <span style="font-weight: bold;">fast food</span>، </font><a href="http://irancartonplast.com" target="" title=""><span style="font-weight: bold;">گوشت</span></a><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-weight: bold;"></span>، </font><a href="http://irancartonplast.com" target="" title="">ماهی</a><font size="2" face="Tahoma">، لبنیات و </font><a href="http://irancartonplast.com" target="" title=""><span style="font-weight: bold;">کنسرو </span></a><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-weight: bold;"></span>تبدیل نموده است. </font></div> <p><strong><font size="2"><font face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="WIDTH: 229px; HEIGHT: 168px" title="pudelka" alt="pudelka" src="http://irancartonplast.com/picture/pudelka.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="WIDTH: 204px; HEIGHT: 153px" title="dhl" alt="dhl" src="http://irancartonplast.com/picture/dhl.jpg"><br></font></font></strong></p><p><br></p></font><font size="2"><p><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شماره تلفن بخش فنی : 09143480466 ( مهندس کیمیائی ) </b></font><br><br><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>04433487470 شماره تلفن </b></font><br><br><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>04433487471 شماره فکس </b></font><br><br><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>mail : info@irancartonplast.com</b></font><br><br></p></font><div align="center"><font size="2"><p><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>09143888688</b></font></p></font></div><br><font size="2"><p><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>web : irancartonplast.com</b></font> <img src="http://8pic.ir/images/8aqgqg56onlbfr3foufd.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> <br><strong><font size="2"><font face="Tahoma"></font></font></strong></p><div style="TEXT-ALIGN: center; FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;<img src="http://8pic.ir/images/8aqgqg56onlbfr3foufd.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><font size="2"><font size="2"> </font></font></font> text/html 2016-11-02T17:41:11+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری کارتن پلاست در صنایع کشاورزی http://www.varaghplast.ir/post/164 <a style="width:100%" href="http://irancartonplast.com/"> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong><font size="2">کشاورزی</font></strong></p></a><p align="justify">&nbsp;</p><font size="2"><font size="2" face="Tahoma"><p align="justify"><a href="http://www.irancartonplast.com/index.php?newsid=7"><img title="2" style="width: 300px; height: 130px;" alt="2" src="http://www.irancartonplast.com/picture/2.gif" width="300" height="130" border="0"></a>اهمیت کیفیت ارائه محصولات کشاورزی به گونه ای صحیح، بهداشتی و&nbsp;مطابق با استانداردهای روز دنیا کشاورزان و صادر کنندگان&nbsp;متفکر را وادار به استفاده از این نوع بسته بندی جهت ارائه محصولات کشاورزی به بازارهای جهانی نموده است؛&nbsp;که می توان&nbsp;به قابلیتهایی چون&nbsp;ضربه پذیری، غیر سمی، بدون بو و کم وزن بودن و استحکام فوق العاده و نیز تایید&nbsp;یه متعدد سازمانهای بهداشتی دنیا از جمله FDA (سازمان غذا و&nbsp;بهداشت آمریکا)&nbsp;اشاره کرد.</p><p align="center"><img title="frouit" style="width: 400px; height: 187px;" alt="frouit" src="http://www.irancartonplast.com/picture/frouit.jpg" width="400" height="187"></p><div align="justify">&nbsp;</div></font><p style="margin: 5px 20px; text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;خاطر نشان می سازد&nbsp;کارتن پلاست به عنوان&nbsp;بستر رویش&nbsp;گیاهان و محافظ نهال های گلخانه ای بهترین گزینه تولید کنندگان گل و گیاه در سراسر جهان می باشد.</font> </p></font><font size="2"><p style="margin: 5px 20px;" align="right"><br></p><p align="center">&nbsp;</p></font><div align="center"><font size="2"><p style="margin: 5px 20px;" align="center"><img class="decoded" style="width: 406px; height: 319px;" alt="http://www.nafisco.co/Images/Original/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3-NafisCo-CartonPlast-80f9f8c3-2f4b-4961-860f-52583654f8be.jpg" src="http://www.nafisco.co/Images/Original/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3-NafisCo-CartonPlast-80f9f8c3-2f4b-4961-860f-52583654f8be.jpg" width="481" height="362"></p><div align="right">&nbsp;</div></font></div><font size="2"><p style="margin: 5px 20px;" align="right"><br></p><p align="center">&nbsp;</p></font><div align="center"><font size="2"><p style="margin: 5px 20px;" align="center"><img class="decoded" style="width: 418px; height: 352px;" alt="http://www.nafisco.co/Images/Original/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3-NafisCo-CartonPlast-99ac1a4b-42d7-4e3f-96a5-cb64e24c4dfc.jpg" src="http://www.nafisco.co/Images/Original/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3-NafisCo-CartonPlast-99ac1a4b-42d7-4e3f-96a5-cb64e24c4dfc.jpg" width="482" height="362"></p><div align="right">&nbsp;</div></font></div><p align="center">&nbsp;</p><div align="justify">&nbsp;</div><hr><p align="center"><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شماره تلفن بخش فروش : 09124633243 ( خانم اکبری ) <br></b></font></p><p align="center"><br><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شماره تلفن بخش بازرگانی : 09143888688 <br><br></b></font></b></font>04433745145-6شماره تلفن <br><br></b></font><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>04433745147</b></font>شماره فکس <br><br>mail : info@irancartonplast.com<br><br>web : irancartonplast.com<br><br>09123623419</b></font></p><p align="center">&nbsp;<img src="http://8pic.ir/images/8aqgqg56onlbfr3foufd.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> text/html 2016-10-28T15:35:09+01:00 www.varaghplast.ir وحید حیدری مصارف تولیدات کارتن پلاست در صنایع تبلیغات http://www.varaghplast.ir/post/163 <b><font size="3" color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>تبلیغات</strong></font><font color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3" color="#000099"> </font>( توانائی تولید کات استند و استند طبقاتی در تعداد کم و تیراژهای بالا ) </font></b><br><font size="2"><font size="2">&nbsp; </font> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="2" face="Tahoma">مهندسین و طراحان مجرب شرکت با تفکر و تعلم در راستای نحوه کاربرد ورق پلاست در صنعت تبلیغاتی موفقیت های چشمگیری&nbsp;حاصل نموده اند و توانسته اند پلاست شیت را به عنوان گویاترین و پر صرفه ترین ابزار تبلیغاتی معرفی نمایند. از جمله مصارف تبلیغاتی آن می توان به دو نوع استند تبلیغاتی (کات استند) و استند طبقاتی اشاره نمود.</font><font size="2" face="Tahoma"><br><br></font><a href="http://www.irancartonplast.com" target="_blank" title="">&nbsp;<font color="#0000ff"><strong>استند تبلیغاتی</strong></font></a><font size="2" face="Tahoma"><font color="#0000ff"><strong> (کات استند):</strong></font> کات استند های تبلیغاتی شامل یک ورق و یک پایه از جنس </font><a style="font-weight: bold;" href="http://irancartonplast.com" target="_blank" title=""><font size="2" face="Tahoma">کارتن پلاست</font></a><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-weight: bold;"> </span> می باشند که با جوش الکترواستاتیک، چسب uv و یا دکمه های پلاستیکی به هم متصل می گردند و رویه یا صفحه اول منقوش به طرح های تبلیغاتی می باشد که با دستگاه های دیجیتال و تمام اتوماتیک شرکت خلق گردیده است؛ این نوع استند ضمن داشتن کمترین قیمت تبلیغاتی &nbsp;بهترین بیان تبلیغاتی&nbsp;را نیز دارا می باشد.</font></div> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 5px 20px"> </p> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="2" face="Tahoma">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ارائه این علایم تبلیغاتی در هر سایز و اندازه و به مناسبترین&nbsp;قیمت، مشوق تولید کنندگان و&nbsp; شرکت های&nbsp;تبلیغاتی داخل و خارج کشور جهت استفاده از این محصول می باشد.</font></div> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 5px 20px"><font size="2" face="Tahoma"><strong><br></strong></font></p><p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 5px 20px"><font size="2" face="Tahoma"><strong>&nbsp; <font color="#0000ff">استند طبقاتی :</font></strong> این نوع استند توانایی جایگیری و عرضه محصولات را به صورت نمایشی داراست و قابلیت دایکات و شکل پذیری </font><a href="http://irancartonplast.com" target="" title=""><span style="font-weight: bold;">ورق </span></a><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-weight: bold;"></span>کارتن پلاست توانایی ساخت ماکت انواع محصول را در ابعاد بزرگتر و کوچکتر از اندازه واقعی امکان پذیر می سازد؛&nbsp;که این&nbsp;شرایط امکان معرفی و عرضه هر نوع محصول را در هر محلی فراهم می آورد.</font> </p><p style="MARGIN: 5px 20px" align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="WIDTH: 168px; HEIGHT: 147px" title="iran_plast3" alt="iran_plast3" src="http://irancartonplast.com/picture/iran_plast3.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="WIDTH: 174px; HEIGHT: 149px" title="iran_plast4" alt="iran_plast4" src="http://irancartonplast.com/picture/iran_plast4.jpg"></p> </font><div align="right"><font size="2"> </font></div><div align="center"><font size="2"><div style="TEXT-ALIGN: justify"><div align="right"><font size="2" face="Tahoma">استندهای ساخته شده از کارتن پلاست امروزه به عنوان معرف قدرت و توانایی های </font><a href="http://irancartonplast.com" target="" title=""><span style="font-weight: bold;">تولید کنندگان</span></a><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-weight: bold;"></span>، سازمانها و ادارات در هر&nbsp;مکانی از جمله &nbsp;بانک ها، ادارات، </font><a href="http://irancartonplast.com" target="" title=""><span style="font-weight: bold;">فروشگاه </span></a><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-weight: bold;"></span>ها، نمایشگاه ها و... مورد استفاده قرار می گیرد.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="WIDTH: 209px; HEIGHT: 187px" title="29_11" alt="29_11" src="http://irancartonplast.com/picture/29_11.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="WIDTH: 201px; HEIGHT: 171px" title="15_1_1024" alt="15_1_1024" src="http://irancartonplast.com/picture/15_1_1024.jpg"><br></div><br><br><div style="TEXT-ALIGN: center; FONT-WEIGHT: bold"><br><font color="#CC0000"><br>&nbsp;<img src="http://8pic.ir/images/8aqgqg56onlbfr3foufd.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div></div></font></div>